an image

مصرف پد در دامداری ها

 

حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند همانند سایر پستانداران نیازمند شرایط محیطی مناسب جهت رشد و نمو هستند.

از جمله عوامل مرتبط با محیط مناسب ، تهویه و نظافت محیط است. ایجاد شرایط مناسب میتواند در رشد دام و همچنین افزایش کیفیت و کمیت محصولات دامی تاثیر بسزائی داشته باشد.

برای خنك كردن فضاهای نگهداری دام در اقلیمهائی مانند ایران استفاده از سرمايش تبخيری مناسب است، زيرا توليد شير با وجود شرایط دمائی نامناسب كاهش می يابد. با عبور هوای مرطوب از بين دامها و خروج آن از دریچه ها اين هوا رطوبت كف و بو را جذب نموده و از فضا خارج می كند. با استفاده از اين روش، افرادی كه از دامها مراقبت می كنند نيز در يك فضای خنك و تميز مشغول به كار خواهند بود. همچنين هوايی كه از درها و پنجره ها خارج مي شود مانع از ورود حشرات به داخل می شود.

 با استفاده از پد سلولزی در ایجاد سرمایش تبخیری و تا حدودی فیلتراسیون محیط می توان علاوه بر ایجاد محیطی مناسب برای دام ، افزایش کیفیت و کمیت فراورده های دامی را نیز انتظار داشت.