an image

موارد مصرف در صنعت نساجی

 

ريسندگی و بافندگی كتان، پشم و ابريشم در بهترین شرايط ، نيازمند رطوبت نسبی بين 50 تا 85 درصد میباشد، دقيقا به همين منظور رطوبت زنی در كارخانه های نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.  

از جمله دلایلی که از رطوبت در محیط نساجی استفاده میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

• رطوبت مناسب رشته های نخ را قوی كرده و پاره شدن آنها را در هنگام تولید كاهش می دهد.

• امكان تنظيم دقيقتر ماشينها را فراهم می سازد و ماشين ها قادر به كاركردن با سرعت های بالا تر و توقف های كمتر خواهند بود.

• الكتريسيته ساكن و شكل گيری گرد و خاك و پرز در ماشين ها كاهش می يابد.

• محصولات اين كارخانه ها از كيفيت يكنواخت تری برخوردار هستند و ظاهر و مقاومت بهتری دارند و میزان توليد به ازای ماده اوليه مصرفی نيز افزایش می یابد.

• كاهش گرد و خاك و پرز خطر آتش سوزی و هزينه تميز كاری ماشين آلات را كاهش می دهد و به حفظ سلامت كارگران كمك می كند.

 

فرآيند صورت گرفته بر روی مواد اوليه سنتی، بايستی در فضاهای با رطوبت نسبی نزديك به 60 درصد انجام شود.( به استثنای تركيب پلی استر-كتان كه نيازمند رطوبت نسبی 30 درصد است.)

ایجاد رطوبت مطلوب در سالنهای تولیدی نساجی با پدهای سلولزی بهتر و یکنواخت تر خواهد بود.